PER 1 JUNI 2019 IS DE PRAKTIJK VERHUISD NAAR DE BALJUWSTRAAT 17G

                                                     1785 SB DEN HELDER tel.0224 582550

 

 

 

Maatregelen rond het Corona virus (COVID-19)

Actuele situatie Coronavirus

Sinds 01-05-2020 hebben wij van het RIVM en VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) toestemming om de podotherapeutische zorg weer op te schalen.

Dit betekent dat wij ook weer fysieke zorg mogen leveren aan iedereen die geen verhoogd risico heeft op een slecht beloop bij COVID-19 en geen symptomen van COVID-19 heeft.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om geen afspraak te maken.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 14 dagengeleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van de podotherapeut op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
 • In de behandelkamer houden we ons aan de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

Wat is een podotherapeut?

Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Patiënten met voetproblemen kunnen ook andere lichamelijke klachten of afwijkingen krijgen aan de enkels, knieën, heupen of rug. Podotherapeuten zijn specialist op het gebied van de voet en behandelen deze klachten.De podotherapeut behandelt personen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. De bevoegdheid tot het voeren van de titel podotherapeut is voorbehouden aan degenen die een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)geaccrediteerde HBO-opleiding (met bachelor degree) voor podotherapeuten hebben afgerond, zoals geregeld in art.34 van de wet BIG.

Een podotherapeut behandelt onder meer:

 • Standafwijkingen van de voeten
 • Standafwijkingen van de tenen of nagels
 • Voetklachten als gevolg van overbelasting
 • Knie-, heup-, rugklachten ten gevolge van een verkeerde voetenstand en/of looppatroon
 • Sportblessures
 • Ingegroeide teennagel(s)
 • Terugkerende likdoorns of overmatige eeltvorming
 • Specifieke stand- en houdingsklachten bij kinderen
 • Specifieke stand- en houdingsklachten bij ouderen
 • Specifieke voetproblemen bij Diabetes Mellitus
 • Specifieke voetproblemen bij Reumatoïde Artritis

Directe toegang tot een praktijk bij u in de buurt!

U kunt rechtstreeks, zonder een verwijzing van huisarts of medisch specialist, een afspraak maken met een podotherapeut. Vind hier een praktijk bij u in de buurt. Het onderzoek, de therapie en de behandeling van de podotherapeut wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is veelal dat de podotherapeut aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en ingeschreven staat bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Vaak werken podotherapeuten samen met andere zorgverleners zoals een huisarts of een fysiotherapeut, in de voetenpolikliniek en in eerstelijns gezondheidscentra. Kijk in het http://www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht/ wat uw specifieke zorgverzekeraar vergoedt.

Prijzen

 • Podotherapeutisch onderzoek max € 87,00
 • Podotherapeutische zolen € 120,45 (inc.btw)
 • Onderzoek/zolen/ophalen en controle in totaal € 268,00
 • Orthese vanaf € 16,95
 • Instrumentele behandelding € 47,10

Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

 


KvK Noordwest-Holland 37110568 / Kwaliteitsregister paramedici 59911829696 / AGB praktijkcode 26 0 50437
Klachten over de podotherapeut? Klik hier voor Klachtenloket Paramedici.